Stå­les as­si­stent til Sve­ri­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stå­le Sol­bak­kens as­si­stent­træ­ner i FC Kø­ben­havn, Pe­ter Wet­ter­gren, kan væ­re på vej til job­bet som as­si­stent­træ­ner for den kom­men­de sven­ske land­stræ­ner, Jan­ne An­der­s­son. Det skri­ver Expres­sen.

FC Kø­ben­havn be­kræft er in­ter­es­sen på de­res hjem­mesi­de.

» Vi fi k en hen­ven­del­se for nog­le uger si­den fra Det Sven­ske Fod­bold­for­bund, der spurg­te, om de kun­ne un­der­sø­ge mu­lig­he­den for at til­knyt­te Pe­ter Wet­ter­gren som as­si­ste­ren­de land­stræ­ner i Sve­ri­ge, « si­ger Stå­le Sol­bak­ken, der ik­ke har yder­li­ge­re kom­men­ta­rer.

Ud over sit job i den dan­ske ho­ved­stads­klub er han og­så til­knyt­tet det sven­ske lands­hold som scout. Pe­ter Wet­ter­gren an­kom til FCK for kun et år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.