Var­dy kå­ret til årets spil­ler

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Må­l­kon­gen Ja­mie Var­dy er ud­råbt til årets fod­bold­spil­ler af Foot­ball Wri­ters’ As­so­ci­a­tion ( FWA) – en sam­men­slut­ning af en­gel­ske jour­na­li­ster.

Den 29- åri­ge an­gri­ber har sco­ret 22 mål for Lei­ce­ster og væ­ret med til at fø­re hol­det helt til tops i Pre­mi­er Le­ague.

» Det er en stor ære at vin­de en så pre­sti­ge­fyldt pris og få mit navn til­fø­jet til en li­ste med tid­li­ge­re vin­de­re, der in­de­hol­der nog­le fan­ta­sti­ske spil­le­re. Tak til Foot­ball Wri­ters’ As­so­ci­a­tion og til al­le, som har stemt. «

» Tak til mine hold­kam­me­ra­ter, som er grun­den til, at jeg har kun­net op­nå no­get. Det har væ­ret en fan­ta­stisk sæ­son for os al­le i Lei­ce­ster. Det hand­ler om sam­men­hol­det - ik­ke en­kel­te spil­le­re, « si­ger Var­dy iføl­ge Reu­ters.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.