Mo­ti­va­tor:

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Bi­s­choff s dom: » Man hø­rer ik­ke så me­get om, at han hol­der de stor tions­ta­ler. Han gør me­get ud af at klæ­de si­ne spil­ler Han står ik­ke som Kl­opp i Li­ver­pool, hvor mo­ti­va­tor70 pro­cent af det. Det er ik­ke det, Gu­ar­di­o­la le­ver på lig­net med Si­meo­ne og Kl­opp, der har det som met han ik­ke det sam­me og har ik­ke sam­me kraft på fa

Glin­va­ds dom:

» Han er rig­tig god til at løft e de d de off en­si­ve spil­le­re. Uan­set hve frem­ra­gen­de. Savic har haft prob spil­ler, der kan for­sva­re. Viet­to, Ja ik­ke sam­me suc­ces­ra­te med. Er d er svært at væ­re off en­siv spil­ler vir­ke­lig bra­get igen­nem off en­siv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.