De­fen­sivt:

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Bi­s­choff s dom:

» Bay­ern ind­kas­se­rer få mål. Da han var på sit ab­so­lut hø­je­ste i Bar­ce­lo­na, var det de­res gen­pres, der gjor­de dem uover­vin­de­li­ge. Han fø­rer ik­ke sam­me form for de­fen­siv som At­léti­co, hvor de står dybt og ven­ter. Gu­ar­di­o­la for­sva­rer ved at ha­ve bol­den og pres­se højt på ba­nen. Han har til gen­gæld og­så vist sår­bar­hed over for hur­ti­ge om­stil­lings­hold som Re­al Madrid og Bar­ce­lo­na. «

Glin­va­ds dom: Si­meo­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.