Mand­skabs­be­hand­ling:

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Bi­s­choff s dom: Glin­va­ds dom:

Gu­ar­di­o­la » I Bar­ce­lo­na var det nær­mest ud­præ­get po­si­tivt. Det var kun re­ser­ver­ne, der tal­te skidt om ham. Men der er lidt fl ere rid­ser i lak­ken i Tys­kland. Der er fl ere hi­sto­ri­er om spil­le­re, der ik­ke er helt til­fred­se med hans stil. Han gør ik­ke så me­get ud af mand­skabs­be­hand­ling og er ik­ke spil­ler­nes bed­ste ven, men de har respekt for hans for­be­re­del­se og kløgt. «

Si­meo­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.