Tak­tisk snil­de ( læ­se mod­stan­der):

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Bi­s­choff s dom:

» Al­le fal­der ba­g­over over Bay­ern og Bar­ce­lo­na, og hvor nytæn­ken­de Gu­ar­di­o­la er. På re­vo­lu­tio­nen af spil­let skal han vur­de­res til topka­rak­ter, men han har og­så vist de se­ne­ste par sæ­so­ner, at han ik­ke har læst Re­al Madrid, Bar­ce­lo­na og må­ske og­så At­léti­co. Af en mand, der tæn­ker så man­ge in­nova­ti­ve tan­ker, har han og­så la­vet fejl. Især i se­mi­fi na­ler. Det træk­ker ned, at han har en ten­dens til at over­tæn­ke det he­le. Han tæn­ker næ­sten for me­get over tin­ge­ne. «

Glin­va­ds dom: Si­meo­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.