Off en­sivt:

BT - - ALKA SUPER LIGA -

Bi­s­choff s dom:

» Gu­ar­di­o­las hold har al­tid sco­ret man­ge mål. Men Bar­ce­lo­na har ge­ne­relt sco­ret fl ere mål un­der En­rique. Gu­ar­di­o­las hold er en smu­le me­re un­der kon­trol end ud over step­per­ne. Der er me­re kon­trol på kam­pe­ne. Han har al­le idéer­ne og er dyg­tig til at sæt­te det off en­si­ve op, men han pri­o­ri­te­rer at ha­ve kon­trol på kam­pe­ne, og der­for får han ik­ke seks. «

Glin­va­ds dom: Si­meo­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.