... og han bli­ver end­nu hur­ti­ge­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - FOR­BED­RIN­GER

Det var en over­ra­skel­se af de helt sto­re og egent­lig ulo­gisk, at Ke­vin Magnus­sen søn­dag kør­te en sy­ven­de­plads hjem i det rus­si­ske grand­prix. Re­nault- tea­mets ra­ce­re har vist svag­heds­tegn i be­gyn­del­sen af sæ­so­nen, hvil­ket ko­ste­de bund­pla­ce­rin­ger i årets før­ste grand­prixer. Der­for var det slet ik­ke gi­vet, at søn­da­gens grand­prix i Rusland skul­le blev ven­de­punk­tet, men vi kan for­ment­lig godt væn­ne os til at få ar­me­ne i vej­ret, når ver­dens hur­tig­ste ra­cer­bi­ler kon­kur­re­rer. For­u­de ven­ter nem­lig to ju­ste­rin­ger, der kom­mer til at gø­re Ke­vin Magnus­sen end­nu hur­ti­ge­re.

Her føl­ger for­kla­rin­gen: Fle­re he­ste­kræft er Op­da­te­ring af ae­ro­dy­na­mik

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.