DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ke­vin Magnus­sen im­po­ne­re­de alt og al­le med en fl ot 7. plads i det rus­si­ske for­mel 1- grand prix og der­med kom de før­ste seks po­int i hus.

Men der­fra og så til en sam­let pla­ce­ring i top 10 er der sta­dig et sty kke, hvis man spør­ger Dan­ske Spil.

De har nem­lig sat od­ds, hvor­vidt han lan­der blandt de 10 bed­ste sam­let, når det sid­ste løb er kørt, og her får man blot od­ds 1,30 på, at han en­der uden­for det sel­skab mod od­ds 3,10 på, at han en­der i top 10 sam­let.

» Men på trods af den for­nem­me 7. plads tror vi dog sta­dig ik­ke på, at Ke­vin kø­rer sig ind i den sam­le­de top 10 for sæ­so­nen. Vi vur­de­rer, at han lan­der mel­lem 56 og 60 po­int for sæ­so­nen, sva­ren­de til at Ke­vin i snit sco­rer tre po­int pr. Grand Prix re­sten af sæ­so­nen, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.