2,75

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

At­le­ti­co Na­cio­nal har gjort det fl ot i årets Co­pa Li­berta­do­res - pri­mært i kraft af en frem­ra­gen­de de­fen­siv, der end­nu ik­ke har luk­ket mål ind i syv kam­pe. Her gæl­der det re­tur­kamp mod Hu­ra­can, og det vir­ker for­nuft igt at spil­le på en må­l­løs før­ste halv­leg. Den før­ste kamp var me­get chan­ce­fat­tig og end­te uden scor­in­ger, og man må gå ud fra, at Hu­ra­can kom­mer til kam­pen med et de­fen­sivt ud­gangs­punkt, mens At­le­ti­co Na­cio­nal ik­ke vil an­gri­be ho­ved­løst af frygt for at få et ude­ba­ne­mål imod. Da de to hold mød­tes i grup­pe­spil­let i Me­del­lin, blev det og­så 0- 0.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.