1,45

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Sid­ste run­de i den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague, hvor Mel­bour­ne lig­ner en sik­ker vin­der. Med en sejr spil­ler de sig nem­lig vi­de­re fra grup­pe­spil­let, mens man ved po­int­tab er afh æn­gi­ge af, at Suwon ik­ke vin­der over Shang­hai SIPG. Mel­bour­ne er dog nor­malt stær­ke hjem­me og mø­der her et hold, som al­le­re­de er rø­get ud. Ja­pan­ske Gam­ba Osa­ka kan ik­ke få tin­ge­ne til at fun­ge­re, og det vil over­ra­ske me­get, hvis man of­rer spe­ci­elt man­ge kræft er på en li­ge­gyl­dig ude­kamp mod Mel­bour­ne. Der­for lug­ter det fælt af en sejr til det au­stral­ske mand­skab.

Od­dset er fun­det hos Bets­a­fe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.