1,93

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nær­mest sen­sa­tio­nelt er de for­sva­ren­de me­stre Gu­angzhou Ever­gran­de ude af den asi­a­ti­ske Cham­pions Le­ague, og af sam­me grund er hol­det i dag uden de uden­land­ske stjer­ner Ja­ck­son Mar­ti­nez, Ri­car­do Gou­lart og Paulin­ho og kom­me med et hold kun med asi­a­ti­ske spil­le­re. Syd­ney FC har ud­ta­get stær­ke­st mu­li­ge trup til kam­pen. De har ka­ran­tæ­ne til Matt Si­mon og Alex Brosque, men skul­le el­lers kom­me stærkt iføl­ge træner Gra­ham Ar­nold, da den au­stral­ske tur­ne­ring er slut og man der­for går på som­mer­fe­rie eft er kam­pen. Fin be­ta­ling på X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365 ( asi­an + 0,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.