Sæ­so­nens ot­te af­gø­ren­de kam­pe for Lei­ce­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den lo­ka­le jour­na­list Rob Tan­ner, der er for­fat­te­ren bag bo­gen 5000- 1, som hand­ler om Lei­cesters sen­sa­tio­nel­le sæ­son, gi­ver her sit bud på ot­te af­gø­ren­de øje­blik­ke for Lei­cesters guld­sæ­son:

1

Åb­nings­kam­pen mod Sun­der­land, som Lei­ce­ster vin­der 4- 2, var et sta­te­ment, for­di de vi­ste, at de kun­ne fort­sæt­te for­men fra slut­nin­gen af sid­ste sæ­son med en ny ma­na­ger

2

Den næ­ste nøg­le­kamp var i fem­te run­de mod Aston Vil­la. Hol­det var bag­ud med 0- 2, men vandt 3- 2. Det gav hol­det en mas­se tro og selv­til­lid

3

Det sto­re ne­der­lag på 2- 5 til Ar­se­nal i sy­ven­de run­de blev og­så vig­tigt, for­di hol­det holdt op med kun at an­gri­be

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.