1) HAR DU OVER­VE­JET AT BLI­VE STE­RI­LI­SE­RET • 2) KUN­NE DU TÆN­KE DIG AT BLI­VE STE­RI­LI­SE­RET SE­NE­RE

BT - - NYHEDER -

1) Nej, for jeg kun­ne godt tæn­ke mig at få børn se­ne­re. 2) Det tror jeg ik­ke. Jeg vil­le fø­le mig lidt afk oblet fra min kvin­de­lig­hed, og jeg vil­le og­så væ­re ban­ge for, at det vil­le på­vir­ke min se­xlyst

So­fi e Voight, 23 år, stu­de­rer lyd­de­sign

1) Nej, for jeg vil ger­ne ha­ve børn. Des­u­den vil­le jeg fø­le, at jeg mi­ste­de en del af min kvin­de­lig­hed. 2) Ja, må­ske når jeg har få­et al­le de børn, jeg ger­ne vil ha­ve. Det er jo en me­get sik­ker form for præ­ven­tion, så det er da me­get smart

Ka­ro­li­ne Mad­sen, 20 år, ar­bej­der i Ikea

1) Nej det har jeg ik­ke. Jeg sy­nes, at det er et me­get dra­stisk valg, for man ved jo al­drig, hvad frem­ti­den brin­ger. 2) Umid­del­bart tror jeg ik­ke, at jeg skal ha­ve børn, men jeg kun­ne al­li­ge­vel ik­ke fo­re­stil­le mig at bli­ve ste­ri­li­se­ret

Tri­ne No­bel, 20 år, læ­rer­vi­kar

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.