Så fik Pi­lou As­bæk de­but i tv- se­ri­en ’ Ga­me of Thro­nes’

BT - - NHYEDER -

Den dan­ske sku­e­spil­ler Pi­lou As­bæk har for længst vun­det de dan­ske se­e­res hjer­ter, ef­ter han fik sit sto­re gen­nem­brud i DRs po­li­ti­ske suc­ces­se­rie ’ Bor­gen’, hvor han spil­le­de spin­dok­to­ren Kas­per Juul.

Si­den­hen er om­ver­den og­så be­gyndt at læg­ge mær­ke til den dan­ske sku­e­spil­lers sto­re ta­lent, og tid­li­ge­re i år kun­ne man så spot­te sku­e­spil­le­ren i trai­le­ren til sjet­te sæ­son af hit­se­ri­en ’ Ga­me of Thro­nes’.

Si­den da har fle­re af fan­ta­sy­se­ri­ens dan­ske fans spændt ven­tet på, hvor­når Pi­lou As­bæk mon vil­le få sin de­but. Men nu er ven­te­ti­den for­bi. Pi­lou As­bæk med­vir­ker nem­lig i an­det af­snit af sjet­te sæ­son, der fik pre­mi­e­re nat­ten til man­dag dansk tid. Her spil­ler han den be­ryg­te­de pirat Eu­ron Greyjoy, der er on­kel til ka­rak­te­ren Theon Greyjoy, og uden at rø­be for me­get, kan det af­slø­res, at dan­ske­ren gør en dra­be­lig en­tré.

’ Ga­me of Thro­nes’ kan ses på HBO Nor­dic.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.