Ofe­kurs

BT - - NHYEDER -

ONSDAG 4. MAJ 2016 Jeg har be­talt kon­tin­gent til De Kon­ser­va­ti­ve i man­ge år. Men jeg må nok er­ken­de, at ved sid­ste valg stem­te jeg på Li­be­ral Al­li­an­ce Bendt Bendt­sen 1999– 2008 Jeg kan ik­ke hu­ske, hvor­når jeg sidst stem­te kon­ser­va­tivt Sø­ren Pa­pe Poul­sen 2014– d. d. Le­ne Es­per­sen 2008– 2011 Se­ne­ste me­nings­må­ling Vox­me­ter 2. maj

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.