Baywatch- stjer­ne for­lo­vet al­le go­de gan­ge tre

BT - - NHYEDER -

Man kan hå­be, at tred­je gang er lyk­kens gang for den ame­ri­kan­ske sku­e­spil­ler og tv- stjer­ne David Has­sel­hoff .

Det 63- åri­ge ’ Baywatch’- idol har net­op væ­ret på knæ for tred­je gang, da han fri­e­de til sin 27 år yn­gre kæ­re­ste Hayley Ro­berts un­der en ro­man­tisk tur på stran­den.

Iføl­ge det bri­ti­ske me­die Hel­lo! Ma­ga­zi­ne var David Has­sel­hoff s fri­e­ri dog langt fra im­pulsivt. ’ Knight Ri­der’sku­e­spil­le­ren hav­de nem­lig i læn­ge­re tid over­ve­jet at gå på knæ, men be­tæn­ke­lig­he­der om­kring par­rets sto­re al­der­s­for­skel stop­pe­de ham.

» Man bli­ver ik­ke gift , for­di man øn­sker at le­ve sam­men. Man bli­ver gift , for­di man ik­ke kan le­ve uden hin­an­den. Jeg hav­de fø­lel­sen af, at jeg var ulyk­ke­lig uden hen­de, men jeg ven­te­de med at fri, for­di jeg tro­e­de, at jeg var for gam­mel til hen­de. «

Al­der­s­for­skel­len har dog ik­ke be­kym­ret Hayley Ro­berts i de fem år, de har væ­ret sam­men .

» Fryg­ten for frem­ti­den skal ik­ke be­ty­de, at jeg går glip af at væ­re sam­men med den mand, som jeg el­sker, « si­ger Hayley Ro­berts til Hel­lo! Ma­ga­zi­ne.

De ny­for­lo­ve­de har in­gen fæl­les børn, men David Has­sel­hoff har to døtre sam­men med sku­e­spil­le­rin­den Pa­mela Bach, som han blev skilt fra i 2006.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.