Fart over Kø

BT - - DEBAT -

Ka­pa­ci­tet: 900 gæ­ster/ ti­me Høj­de, to­tal: 45 me­ter Høj­de, gon­do­ler: 30 me­ter G- kræf­ter, den vil­de: 2,5 G In­ve­ste­ring: 50 mil­li­o­ner kro­ner Pro­du­cent: Huss fra Bre­men, Tys­kland 3- i- 1: Fatamorgana er ver­dens før­ste 3- i- 1- for­ly­stel­se. Dvs. i den ne­der­ste del af for­ly­stel­sen kan de mind­ste hyg­ge sig med Mi­niMor­ga­na. I den mid­ter­ste del fin­der man en kom­bi- for­ly­stel­se, hvor man bå­de får en ro­lig og en vild op­le­vel­se. I den tred­je del sæt­ter man sig til ret­te i en gulv­løs for­ly­stel­se, hvor pas­sa­ge­rer­ne sid­der i en ring med ryg­gen mod mid­ten.

G- kraft er et mål for ac­ce­le­ra­tion. G står for gravi­ta­tion. 1 G sva­rer til ac­ce­le­ra­tio­nen på jor­den. Ved dyk i fly el­ler fald kan man op­le­ve vægt­løs­hed, hvil­ket sva­rer til 0 G. Når Fatamorgana på­vir­ker gæ­ster­ne med 2,5 G, fø­les det, som om krop­pen ve­jer 2,5 gan­ge så me­get som nor­malt. G- kraft bru­ges bl. a. til at må­le det pres, pi­lo­ter ud­sæt­ters for un­der flyv­ning. toBa

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.