Lukas Gra­ham hyl­des i ame­ri­kansk tal­ks­how

BT - - NHYEDER -

SUCCES Det går rig­tig godt for ban­det Lukas Gra­ham! Hit­tet ’ 7 years’ er igen num­mer to på den ame­ri­kan­ske ’ Bil­l­bo­ard Hot 100’, og ban­det er og­så num­mer fem på den glo­ba­le strea­m­ing­li­ste fra Spo­ti­fy.

I går mor­ges spil­le­de Lukas Gra­ham i ’ The La­te La­te Show’, og ban­det ro­ses nu ( igen) for dets op­træ­den. Showet bli­ver sendt ved mid­nat­s­tid i USA, hvor­for Lukas Gra­ham tid­li­ge­re man­dag af­ten op­for­dre­de si­ne fans til at op­ta­ge showet el­ler se med.

’ The La­te La­te Show’ la­ve­de en lil­le op­takt til den dan­ske grup­pes op­træ­den ved at vi­se grup­pens op­varm­nings­ru­ti­ne. Fan­ta­stisk og fæ­no­me­nal Da først grup­pen hav­de op­t­rå­dt var lov­pris­nin­gen fra ’ The La­te La­te Show’ hur­tigt ude.

Lov­pris­nin­gen fra showets se­e­re og Lukas Gra­hams fans kom hur- tigt der­ef­ter. På Twit­ter blev Lukas Gra­ham kaldt alt fra fan­ta­stisk til fæ­no­me­nal.

’ The La­te La­te Show’ er kendt for showets ’ Car­pool Ka­ra­o­ke’- vi­deo­er, der har ta­get net­tet med storm. I vi­deo­er­ne kø­rer kend­te san­ge­re rundt med showets vært, Ja­mes Cor­den, og syn­ger i en bil. Blandt indsla­gets gæ­ster tæl­ler Adele, Justin Bie­ber, Sia og Ste­vie Won­der.

Lukas Gra­hams op­træ­den i ’ The La­te La­te Show’ bli­ver vist på TV2 Zulu man­dag d. 9. maj klok­ken 23: 00.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.