Pop­prins hol­der på kon­cert- twist

BT - - TV/ RADIO -

pen af pop­pen’ hur­tigt blev et hit på ny. Mu­skel­svind­fon­den har al­le­re­de af­slø­ret seks nav­ne, der vil ind­gå i ka­ra­va­nen til årets Grøn Kon­cert, og igen i år er fle­re af dem fu­sio­ne- ret for at ska­be et an­der­le­des show. Pu­bli­kum kan se frem til at hø­re D- A- D, Sha­ka Lovel­ess fe­at. Ras­mus Walt­her, Sti­ne Bram­sen fe­at. Na­biha, Suspekt, De Ene­ste To fe­at. Love Jeg sy­nes, det er sjovt at tæn­ke ud af bok­sen, når man spil­ler så man­ge kon­cer­ter i for­bin­del­se med en ny pla­de Mads Lan­ger Shop, Lågsus fe­at. Gil­li, Ci­ty­bois og Emil Sta­bil samt Mads Lan­ger. Det sid­ste navn på den grøn­ne pla­kat for 2016 bli­ver of­fent­lig­gjort om en uge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.