Søn­derjy­ske sen­der Skjern tæt på DM- exit

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DM

Søn­derjy­ske send­te Skjern tæt på DM- exit eft er sej­rSøn­derjy­ske slog Skjern Hånd­bold på hjem­me­ba­ne i hånd­bol­dens DM- slut­spil og pres­se­de sig for­an Skjern. Søn­derjy­ske kom med på yder­ste man­dat i her­rer­nes hånd­bold­slut­spil, men eft er fi re kam­pe i slut­spil­let er Søn­derjy­ske sta­dig i spil til en over­ra­sken­de plads i se­mi­fi na­ler­ne.

I går vandt søn­derjy­der­ne med 29- 26 over Skjern, der nu lig­ger sidst i grup­pe 1 og nær­mer sig exit.

Søn­derjy­ske har fi re po­int, mens Skjern har tre po­int, beg­ge for fi re kam­pe. Team Tvis Holste­bro og Bjer­ring­bro/ Sil­ke­borg har hen­holds­vis seks og fi re po­int for hver tre kam­pe. De to sidst­nævn­te tør­ner sam­men i dag.

Før­ste halv­leg var ek­stremt li­ge, og på in­tet tids­punkt før­te et af hol­de­ne med me­re end et mål.

Beg­ge hold score­de nær­mest eft er be­hag i be­gyn­del­sen, og eft er ti mi­nut­ter var stil­lin­gen 7- 7.

Om det var det, der fi k må­l­tav­len til at gå i sort er uvist, men i hvert fald måt­te spil­ler­ne hol­de pau­se i nog­le mi­nut­ter, mens tek­nik­ken svig­te­de.

Eft er­hån­den fi k må­l­mæn­de­ne fat på me­re, så scor­in­ger­ne faldt i et me­re al­min­de­ligt tem­po, men jævn­byr­dig­he­den var in­takt ind­til pau­sen, hvor stil­lin­gen lød 14- 14.

Høj­re­ba­ck­en Kas­per Søn­der­gaard, der har dø­jet med en ska­de de se­ne­ste uger, trod­se­de igen smer­ter­ne og mar­ke­re­de sig med fem scor­in­ger i kam­pens før­ste halv­del.

Eft er pau­sen kom Søn­derjy­ske bedst i gang og skaff ede kam­pens før­ste to­måls­fø­ring, da Kas­per Kø­ser gjor­de det til 19- 17. Han score­de og­så til 20- 17, og da må­l­mand Da­ni­el An­dres­son sam­ti­dig tog godt fra sig i den an­den en­de, så det godt ud for de kæm­pen­de søn­derjy­ske vær­ter. Kø­ser øge­de og­så til 23- 18, men der­eft er gik hjem­me­hol­det lidt i stå an­grebs­mæs­sigt, og Skjern kom på 22- 24 med 12 mi­nut­ter til­ba­ge af kam­pen.

Skjern hav­de ba­re ik­ke over­skud og kva­li­tet til at kom­me helt til­ba­ge, og Søn­derjy­ske kun­ne fi gh­te en sejr på tre mål hjem.

Der­med skal Skjern for­ment­lig vin­de si­ne to sid­ste kam­pe for at hol­de liv i se­mi­fi na­le­hå­bet. Søn­derjy­ske er i en bed­re si­tu­a­tion, men har to svæ­re ude­kam­pe til­ba­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.