Vandt mil­li­o­ner på guld til Lei­ce­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Od­ds 2.000 hos Dan­ske Spil. Det stod der ud fra Lei­ce­ster, in­den Pre­mi­er Le­ague blev spar­ket i gang til­ba­ge i au­gust. I aft es kun­ne Lei­ce­ster- spil­le­re og fans bry­de ud i ju­bel.

Det hi­sto­ri­ske mester­skab var sik­ret. Og det var det hi­sto­ri­ske od­ds og­så.

Mester­ska­bet til Lei­ce­ster skul­le da og­så vi­se sig at væ­re en dyr for­nø­jel­se for Dan­ske Spil. Der blev nem­lig ud­be­talt for 1,5 mil­li­o­ner kro­ner me­re i ge­vin­ster, end der kom ind - hvil­ket blandt an­det skyl­des en Od­dset- spil­ler, der smed 500 kro­ner tid­ligt i sæ­so­nen til od­ds 1.000 og der­for nu er en halv mil­li­on kro­ner ri­ge­re.

» Vi væl­ger at glæ­de os over, at der kan ske så sto­re over­ra­skel­ser i mo­der­ne fod­bold og sen­der en stor og vel­fortjent ly­kønsk­ning af sted til Kas­per Sch­mei­chel og hans hold­kam­me­ra­ter, « si­ger od­ds­ansvar­lig Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.