2,05

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det vir­ker un­der­ligt, at Schal­kes re­ser­ve­hold skal væ­re så sto­re fa­vo­rit­ter i den­ne kamp. De kan hver­ken nå op- el­ler nedryk­ning og for­men er ik­ke fan­ta­stisk med to sej­re i de se­ne­ste fem kam­pe - beg­ge gan­ge mod hold fra den ne­der­ste del af ta­bel­len. Da hol­det ik­ke har no­get at spil­le for, skul­le man ik­ke få hjælp fra første­hol­det. Wie­den­brück skal li­ge bru­ge et par po­int me­re for at væ­re helt sik­re på at bli­ve op­pe. De er i su­per­form med kun ét ne­der­lag i de se­ne­ste ni kam­pe - til su­veræ­ne Lot­te - og der­for er der glim­ren­de vær­di i X2 i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Par­ty Bets

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.