1,85

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Il­ves har ind­til vi­de­re haft succes med en me­get de­fen­siv spil­lestil, og der har da og­så blot væ­ret fi re mål i hol­dets tre før­ste kam­pe. Nu skal man så spil­le ude mod guld­fa­vo­rit­ter­ne fra HJK, og det lig­ner da hel­ler ik­ke no­gen må­l­fest. HJK har ik­ke har sco­ret i de to se­ne­ste kam­pe, og selv om man nor­malt er gan­ske drift sik­re på hjem­me­ba­ne, så kan man sag­tens få pro­ble­mer med at dir­ke Il­ves- de­fen­si­ven op. Mod­sat er det svært at se Il­ves spil­le ind med no­get den an­den vej, og der­for gi­ver det god me­ning at spil­le på mak­si­malt to mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.