Stjer­ner i Nør­re­sko­ven

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - JU­BILÆUM

Man­ge­årig må­l­mand i OB, må­l­mand­stræ­ner på lands­hol­det Tid­li­ge­re spil­ler og ch­eft ræ­ner i Vej­le Spil­le­de i Vej­le fra 1995- 98, kom­men­ta­tor på TV3 Sport » Vej­le er en stor klub. Det er en af de få klub­ber, der har rig­tig man­ge år på ba­gen. Hi­sto­ri­en er stor og gl­or­vær­dig. De sto­re hel­te bli­ver ik­ke glemt her i klub­ben. Når man kø­rer på mo­tor­vej­en og ser sta­dion­lam­per­ne hen over Nør­re­sko­ven – det har en fan­ta­stisk hi­sto­rie. ONSDAG 4. MAJ 2016

Al­lan Si­mon­sen

Vej­les første­hold fra 1987– 1992, ch­eft ræ­ner for Vi­borg FF Tid­li­ge­re spil­ler, nu sport­s­chef og ch­eft ræ­ner » Jeg ta­ler bå­de som sport­s­chef og som ch­eft ræ­ner, og vi ta­ger en kamp ad gan­gen. Vi har en vig­tig kamp på tors­dag ( i mor­gen, red.) mod Fre­de­ri­cia, og der kan vi bå­de spil­le os ind og ud af op­ryk­nings­kam­pen. «

» Det er helt gi­vet en af de helt sto­re klub­ber i dansk fod­bold. Klub­ben har pro­du­ce­ret man­ge dyg­ti­ge spil­le­re til A- lands­hol­det og ud­lan­det, og har haft fan­ta­stisk le­de­re. » Det er me­get for­skel­ligt. Jeg er selv­stæn­dig og min egen her­re, så jeg ny­der til­væ­rel­sen.

» Det er en tra­di­tions­klub. Da jeg var helt ung og skul­le væl­ge klub, var det ste­det for en ung spil­ler. Det var det ul­ti­ma­ti­ve for en ung spil­ler som mig. Det har præ­get den må­de, jeg tæn­ker fod­bold på i dag. Jeg hå­ber, det lyk­ke­des dem at kom­me til­ba­ge. Det vil væ­re rig­tig godt for dansk fod­bold.

» Vej­le er en ma­sto­dont i dansk fod­bold, og vi kæm­per for at kom­me til­ba­ge til top­pen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.