’Aner ik­ke hvad jeg skal’

BT - - NYHEDER -

ROKADE 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Det er helt na­tur­ligt at fo­re­ta­ge det skif­te nu.« 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) hun får nem­me­re ved at sam­ar­bej­de med den nye S-for­mand Met­te Fre­de­rik­sen, end Jo­han­ne Sch­midtNi­el­sen hav­de ved at sam­ar­bej­de med Hel­le Thor­ning-Sch­midt og Bjar­ne Cory­don.

»Jeg har ik­ke set no­gen tegn på, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne skul­le va­e­re ble­vet me­re ven­stre­o­ri­en­te­re­de af at ha­ve skif­tet for­mand. For nu at si­ge det mildt,« si­ger Per­nil­le Skip­per.

»Jeg hå­ber, vi kan få et sta­er­ke­re sam­ar­bej­de med de par­ti­er, som er me­re eni­ge med os – Al­ter­na­ti­vet og SF. Vi har nog­le lig­heds­punk­ter. Vi vil ger­ne ha­ve me­re lig­hed i sam­fun­det,« si­ger hun.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl (DF) ................................................................................ 57.371 Hel­le Thor­ning-Sch­midt (S) ................................................................................. 42.412 Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen (EL) ......................................................................... 40.725 Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) .................................................................................. 33.393 Sø­ren Ga­de (V) .............................................................................................................. 28.916 Pia Kja­ers­gaard (DF) ................................................................................................. 26.583 Met­te Fre­de­rik­sen (S) ............................................................................................ 24.486 Ni­co­lai Wam­men, (S) ................................................................................................ 21.152 An­ders Samu­el­sen (LA) ......................................................................................... 20.565

Uf­fe El­ba­ek (Al­ter­na­ti­vet) ................................................................................ 18.796 Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) ................................................................................. 56.285 Jo­han­ne Sch­midt-Ni­el­sen (EL) .......................................................................... 47.002 Pia Kja­ers­gaard (DF) ................................................................................................. 45.983 Hel­le Thor­ning-Sch­midt (S) ................................................................................ 33.564 Ni­co­lai Wam­men (S) ................................................................................................. 32.119 Lyk­ke Fri­is (V) ................................................................................................................. 30.110 Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl (DF) ................................................................................ 27.393 Mar­gret­he Ves­ta­ger (R) ........................................................................................ 23.649 Met­te Fre­de­rik­sen (S) ............................................................................................. 21.847

Bjar­ne Laust­sen (S) ............................................................................................... 18.733

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.