Klar til at for­la­en­ge dansk gra­en­se­kon­trol

BT - - NYHEDER -

Dan­mark og fi­re an­dre EU-lan­de skal ha­ve lov til at for­la­en­ge de­res in­ter­ne gra­en­se­kon­trol i Schen­gen med yder­li­ge­re seks må­ne­der.

Det fo­re­slår EU-Kom­mis­sio­nen ons­dag, ef­ter at Dan­mark sam­men med an­dre lan­de har skre­vet til EU-Kom­mis­sio­nen og op­for­dret den til for før­ste gang no­gen­sin­de at bru­ge en re­gel, der gi­ver mu­lig­hed for yder­li­ge­re for­la­en­gel­ser.

EU-Kom­mis­sio­nen kom­mer med sit for­slag, for­di der sta­dig – trods sto­re frem­skridt – er al­vor­li­ge mang­ler i Gra­e­ken­lands yd­re gra­en­se­kon­trol.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.