Eks-po­li­ti­mand la­ek­ke­de pri­va­te op­lys­nin­ger i bog

BT - - NYHEDER -

TAVSHEDSPLIGT Den tid­li­ge­re drab­s­ef­ter­for­sker på Rigs­po­li­tiets rej­se­hold Tom Chri­sten­sen har brudt sin tavshedspligt i sin bog ’Han fik mor­der­ne til at til­stå’. Det har Østre Lands­ret ons­dag af­gjort og idømt den tid­li­ge­re po­li­ti­mand seks dag­bø­der à 550 kro­ner.

Der­med stad­fa­e­ste­de lands­ret­ten den af­gø­rel­se, som Kø­ben­havns By­ret i ju­ni sid­ste år nå­e­de frem til.

»Det er helt sinds­sygt. Jeg hav­de over­ho­ve­det in­gen be­ta­en­ke­lig­he­der, da jeg skrev bo­gen,« sag­de Tom Chri­sten­sen den­gang til Ritzau.

I ’Han fik mor­der­ne til at til­stå’ be­ret­ter Tom Chri­sten­sen om de­tal­jer fra af­hø­rin­ger­ne af en vold­ta­egts- og drabs­mand, som i 2003 voldt­og og kval­te en 12-årig pi­ge.

»Der er et hav af le­de­re i dansk po­li­ti, der har skre­vet bø­ger om de­res sa­ger. Jeg tror ik­ke, at min bog er va­er­re end an­dre,« sag­de Tom Chri­sten­sen i for­bin­del­se med by­rets­dom­men.

I bo­gen kal­des drabs­man­den Sø­ren, men det er ik­ke hans rig­ti­ge navn.

Det var statsad­vo­ka­ten, der med til­ta­len mod den tid­li­ge­re po­li­ti­mand vil­le sa­et­te en gra­en­se for, hvad tid­li­ge­re po­li­ti­folk må skri­ve om de­res ar­bej­de i po­li­ti­et.

Statsad­vo­ka­ten har slå­et ned på seks pas­sa­ger i bo­gen.

Blandt an­det er det iføl­ge dom­men en over­tra­e­del­se af tavs­heds­plig­ten, når Tom Chri­sten­sen i sin bog skri­ver om mor­de­rens op­før­sel un­der af­hø­rin­ger­ne:

»Han var slet ik­ke til at kom­me i kon­takt med la­en­ge­re. Han tu­de­de, var op­hid­set og helt us­am­men­ha­en­gen­de.«

Tom Chri­sten­sens bog ud­kom i 2011.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.