Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Mads Hol­ger Sø­ren Pa­pe har ik­ke va­e­ret i stand til at løf­te den el­lers be­sked­ne arv ef­ter sin for­ga­en­ger Lars Bar­fo­ed. Det er lyk­ke­des ham at hal­ve­re stem­me­op­bak­nin­gen til par­ti­et. Der bli­ver hvi­sket i kro­ge­ne i par­ti­et om, at man ger­ne vil af med Sø­ren Pa­pe

Ra­diova­ert og tid­li­ge­re FT-kan­di­dat (K), på Ra­dio24­syv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.