Svi­ner’

BT - - NYHEDER -

Trump er godt i gang med at plan­la­eg­ge sin kampag­ne mod Hil­lary Cl­in­ton, og han har ta­enkt sig at an­gri­be hen­de med alt, hvad han har 18.-21. juli 2016: Re­pu­bli­ka­ner­ne af­hol­der par­ti­kon­vent i Cle­veland, Ohio, hvor pra­esi­dent­kan­di­da­ten of­fi­ci­elt no­mi­ne­res. 25.-28. juli 2016: De­mo­kra­ter­ne af­hol­der par­ti­kon­vent i Phila­delp­hia, Penn­sylva­nia, hvor par­tiets pra­esi­dent­kan­di­dat of­fi­ci­elt no­mi­ne­res. 9. novem­ber 2016: Pra­esi­dentval­get af­hol­des. Der er sam­ti­dig valg til den ame­ri­kan­ske kon­gres, hvor he­le re­pra­e­sen­tan­ter­nes hus er på valg, li­ge­som en tred­je­del af se­na­tet er på valg. 20. ja­nu­ar 2017: Den nyvalg­te pra­esi­dent indsa­et­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.