Ki­nas mi­li­ta­er op på be­a­tet

BT - - NYHEDER -

For at til­tra­ek­ke nye re­k­rut­ter har Ki­nas mi­li­ta­er ud­gi­vet en ut­ra­di­tio­nel og mo­der­ne mu­sik­vi­deo, skri­ver 81.cn. Til en dun­ken­de grun­dryt­me rap­per en ma­skulin stem­me højt og kom­man­de­ren­de på ki­ne­sisk, hvor stor en ae­re det er at va­e­re en del af Ki­nas mi­li­ta­er, mens man ser Fol­kets Be­fri­el­ses­ha­ers mest avan­ce­re­de kamp­fly og et bal­li­stisk mis­sil. Der er al­tid en mis­sion i dit ho­ved. Der er al­tid en fjen­de at se. Der er al­tid et an­svar på di­ne skul­dre. Der er al­tid en pas­sion i dit hjer­te. Krig kan kom­me når som helst. Er du klar?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.