Fra­tra­e­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BLÅ BOG

FØDT: KARRIERE SOM SPIL­LER:

BIJOB 30. novem­ber 1970 Fre­de­riks­havn, Lyng­så, Skogn (Nor­ge), Dram­men HK (Nor­ge), Sin­dal (spil­len­de tra­e­ner)

KARRIERE SOM TRA­E­NER:

Team Tvis Holste­bro (as­si­stent) 20072009, FC Midtjyl­land (as­si­stent) 2010-2012, FC Midtjyl­land (ch­eftra­e­ner): 2012-?, Sve­ri­ge (land­stra­e­ner): 2014-2015 og 2016 (vi­kar)

RE­SUL­TA­TER SOM TRA­E­NER I FCM:

To DM-guld, et DM-sølv, tre po­kal­tit­ler, tre Su­per Cup­tit­ler, Vin­der af Cup Win­ners Cup, Num­mer fi­re i Champions Leagues Fi­nal4

RE­SUL­TA­TER SOM TRA­E­NER FOR SVE­RI­GE:

EM-bron­ze i 2014 Der har va­e­ret mas­ser af spe­ku­la­tio­ner om­kring Hel­le Thom­sens frem­tid i den se­ne­ste tid. Skal hun fort­sa­et­te i FC Midtjyl­land, el­ler skal hun va­e­re land­stra­e­ner for Sve­ri­ge? Si­tu­a­tio­nen er op­stå­et, ef­ter Hel­le Thom­sen som vi­kar før­te Sve­ri­ge til OL i Rio i kva­li­fi­ka­tions­spil­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.