DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dagens sto­re be­gi­ven­hed på dansk grund er fi­na­len i DBU Po­ka­len, hvor FC Kø­ben­havn og AGF i en ud­solgt Par­ken skal af­gø­re, hvem der skal ha­ve po­ka­len med hjem.

Spør­ger man Od­dset­spil­ler­ne, er der ik­ke den sto­re tvivl om ud­fal­det. Ind­til vi­de­re er 80 pro­cent af ind­sat­ser­ne i kam­pen sat på, at FCK løf­ter tro­fa­e­et - hvil­ket be­løn­nes med od­ds 1,33, mens blot 20 pro­cent tror på AGF-tri­umf, som i skri­ven­de stund kan spil­les til od­ds 3,10.

»FC Kø­ben­havn er for­sva­ren­de po­kal­me­stre og har la­en­ge va­e­ret i en klas­se for sig selv i Su­per­liga­en. Den flot­te form­kur­ve sat­ser Od­dset­spil­ler­ne alt­så på fort­sa­et­ter i Po­kal­fi­na­len, da en stor­sejr på mindst to mål til FC Kø­ben­havn og­så er et yderst po­pu­la­ert spi­lob­jekt,« forta­el­ler con­tent ma­na­ger Hans-Hen­rik Busk Stie fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.