2,40

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ud­fra for­men i Su­per­liga­en gi­ver det­te spil ik­ke me­get me­ning, men kig­ger man på po­ka­len, er sa­gen en an­den. Stå­le Sol­bak­ken har luf­tet fle­re re­ser­ver i den­ne tur­ne­ring, og i de to po­kal­kam­pe i Par­ken mod Ran­ders og Brønd­by har FCK ik­ke for­må­et at vin­de. Han for­ven­tes at stil­le med po­kal­hol­det igen i dag, og så er det langt fra gi­vet, at FCK ba­re vin­der den kamp. For AGF er det år­tiets stør­ste kamp, og bå­ret frem af mas­siv op­bak­ning på tri­bu­ner­ne skal man slet ik­ke af­vi­se, at AGF som mini­mum får for­la­en­get spil­le­tid. Til be­ta­lin­gen skal det prø­ves.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.