1,65

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Opry­kings­spil til League Two i Eng­land, og det lug­ter må­l­fat­tigt i den­ne kamp. Brain­tree er over­ra­sken­de nok med i play­off, og de er pri­ma­ert kom­met med på grund af en frem­ra­gen­de de­fen­siv, som er ra­ek­kens na­est­bed­ste, og den skal og­så ba­e­re dem igen­nem den­ne kamp. De to kam­pe i den or­di­na­e­re sa­e­son mel­lem de to klub­ber var og­så chan­ce­fat­ti­ge og end­te med blot ét mål, og selv om Grims­by selv­føl­ge­lig er nødt til at gri­be takt­stok­ken hjem­me, bli­ver det ik­ke no­gen be­tin­gel­ses­løs of­fen­siv. Det er sva­ert at se tre mål kom­me i den­ne kamp.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.