1,90

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­ka­l­op­gør i Nør­re­sko­ven, som lug­ter af mål. Vej­le har godt nok fy­ret tra­e­ner Kle­ber Saa­ren­pää, men det aen­drer ik­ke på, at man skal gå ben­hårdt ef­ter sejr, hvis man vil ryk­ke op, og at man må und­va­e­re midt­ba­ne­dy­na­mo­en St­ef­fen Ki­el­strup på grund af ka­ran­ta­e­ne. Fre­de­ri­cia kan kun i den yder­ste te­o­ri skim­te op­ryk­ning og kan der­for spil­le frit i den­ne kamp. De vil ger­ne spil­le fod­bold un­der Jes­per Sø­ren­sen, men mang­ler og­så en vig­tig de­fen­siv spil­ler på grund af ka­ran­ta­e­ne i Ma­tej Pod­sta­vek. Der­for bør der va­e­re lagt i ov­nen til mini­mum tre mål i kam­pen.

Od­dset er fun­det hos Ti­pi­co

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.