Har­ry Pot­ter- for­fat­ter hyl­der sven­ske Tess

BT - - NYHEDER -

PROTEST stands­be­væ­gel­se gik på ga­den i by­en Bor­län­ge i det cen­tra­le Sve­ri­ge i en vars­let de­mon­stra­tion.

Svin­gen­de med de­res grøn­ne ban­ne­re mar­che­re­de de 300 uni­for­me­re­de mænd gen­nem ga­der­ne med blik­ket ret­tet stift fremad. Po­li­ti­et si­ger, at det er et de­mo­kra­tisk land, og der­for har de lov til at de­mon­stre­re. Men de er na­zi­ster som om, han stir­rer til­ba­ge. Det bli­ver en kort ’ blik­ke­nes kamp’, in­den po­li­ti­et gri­ber ind og fø­rer kvin­den væk, « skri­ver fo­to­gra­fen David La­ger­löf på Fa­ce­book om bil­le­det, der nær­mest al­le­re­de op­fat­tes som iko­nisk og et sym­bol på Sve­ri­ge an­no 2016. Sto­re, stær­ke og ga­le » Ra­cis­me er ble­vet nor­ma­li­se­ret i Sve­ri­ge. Jeg skam­mer mig over, at vi har det­te pro­blem. Po­li­ti­et si­ger, at det er et de­mo­kra­tisk land, og der­for har de lov til at de­mon­stre­re. Men de er na­zi­ster. Det er fryg­te­ligt, « si­ger Tess As­plund til The Gu­ar­di­an.

Selv tog hun den dag del i en mod- de­mon­stra­tion. Men sat­te sig som den ene­ste op imod de for­had­te ny­na­zi­ster.

» Na­zi­ster­ne er bå­de sto­re, stær­ke og ga­le. Så jeg kan godt tæn­ke, ’ hvor­for holdt jeg mig nu ik­ke væk’. Men jeg prø­ver at be­va­re ro­en, « si­ger Tess As­plund om ef­ter­døn­nin­ger­ne og det po­styr, som bil­le­det har vakt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.