En stem­me for Lat­i­na­me­ri­ka

BT - - NYHEDER - Larh

Den per­u­vi­an­ske No­bel­pris- vin­den­de for­fat­ter Ma­rio Var­gas Llosa del­ta­ger i kon­fe­ren­cen ’ Lat­in Ame­ri­ca Ahe­ad to the Fu­tu­re’ i Bu­enos Ai­res, Ar­gen­ti­na. Her holdt den be­røm­te for­fat­ter et op­læg, hvor han ana­ly­se­re­de de nu­væ­ren­de og frem­ti­di­ge ud­for­drin­ger for re­gio­nen. Lhosa, der blev til­delt No­bel­pri­sen i lit­te­ra­tur i 2010, an­ses som en af sin ge­ne­ra­tions før­en­de spansk­spro­ge­de ro­man­for­fat­te­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.