Ør­ken­stat im­por­te­rer sand

BT - - NYHEDER -

Den­ne hi­sto­rie er sand. Og­så bog­sta­ve­lig talt.

Det er kendt for de fle­ste, at der i De Fore­ne­de Ara­bi­ske Emira­ter er sand, så langt øjet ræk­ker. Man skul­le der­for ik­ke tro, at de olie- og gas­ri­ge emira­ter har me­re brug for sand. Ik­ke de­sto min­dre går shei­ker­ne på sand­hugst i ud­lan­det, og der shop­pes for mil­li­ar­der af kro­ner. I 2014 køb­te de syv emira­ter så­le­des sand for 456 mil­li­o­ner dol­lar ( 2,95 mil­li­ar­der kro­ner). Det vi­ser FN- tal iføl­ge BBC.

For­kla­rin­gen på mil­li­ar­dind­kø­bet er, at det fi­ne ør­kensand ik­ke eg­ner sig til byg­ge­ri af de enor­me højhu­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.