Di­a­mant til en halv mil­li­ard

BT - - NYHEDER -

Ver­dens stør­ste di­a­mant blev sid­ste år fun­det i Botswa­na i det syd­li­ge Afri­ka. Den us­leb­ne di­a­mant har en ka­rat på 1.109, og den vur­de­res til at væ­re ca. tre mil­li­ar­der år gam­mel.

Di­a­man­ten vil kom­me på en en­kelt­stå­en­de auk­tion i Lon­don 29. ju­ni, og man skal i den grad til lom­mer­ne, hvis den skal med hjem og py­n­te på ka­min­hyl­den i den lil­le stue. Det an­slås, at di­a­man­ten vil bli­ve solgt for over 70 mio. dol­lar – el­ler cir­ka svim­len­de 450 mio. kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.