For­mode­de ter­r­o­ri­ster skudt i Mek­ka

BT - - NYHEDER -

I den hel­li­ge by Mek­ka i Sau­di- Ara­bi­en mi­ste­de fi­re per­so­ner i går li­vet un­der en ra­zzia.

Sau­di­a­ra­bi­sk po­li­ti har så­le­des skudt og dræbt to for­mode­de ter­r­o­ri­ster, mens to an­dre mi­li­tan­te spræng­te sig selv i luf­ten med selv­mord­s­bæl­ter, si­ger Sau­di- Ara­bi­ens in­den­rigs­mi­ni­ste­ri­um.

» Ter­r­o­ri­ster­ne be­gynd­te at sky­de mod sik­ker­heds­styr­ker­ne, hvil­ket de re­a­ge­re­de på, og det fø­rer til, at to mistænk­te bli­ver dræbt, mens de an­dre be­går selv­mord ved at spræn­ge sig selv i luf­ten med selv­mord­s­bæl­ter, « si­ger en tals­mand fra mi­ni­ste­ri­et i en er­klæ­ring.

Po­li­ti­et hav­de om­rin­get de mistænk­tes skju­le­sted mel­lem by­er­ne Mek­ka og Taif i går mor­ges, da sky­de­ri­er­ne be­gynd­te. Sam­ti­dig med sky­de­ri­er­ne var der og­så en ra­zzia på et skju­le­sted i Det Rø­de Hav i by­en Jed­dah, hvor to per­so­ner blev an­holdt.

» De bli­ver un­der­søgt for de­res del­ta­gel­se i og re­la­tio­ner til ter­r­or­cel­len, « si­ger tals­man­den.

Han til­fø­jer, at ra­zzi­a­en var en op­følg­ning på et an­greb i by­en Bisha i sid­ste uge, hvor to for­mode­de ter­r­o­ri­ster blev dræbt i et sky­de­ri med sik­ker­heds­styr­ker­ne.

Sik­ker­heds­styr­ker­ne for­hin­dre­de en bil­bom­be i at sprin­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.