Dan­sker fik bø­de på 50.000 kr. for at sky­de blå and

BT - - NYHEDER -

En fe­ri­e­rej­se til New Ze­aland blev no­get dy­re­re end for­ven­tet for dan­ske Ras­mus Ni­el­sen.

I går blev han nem­lig ved ret­ten i Christ­church dømt til at læg­ge knap 50.000 kr. ved kas­se ét, for­di han i marts må­ned skød en whio, en blå and, som er fre­det i New Ze­aland.

Ik­ke nok med, at den blå and er fre­det. Iføl­ge MSN var den 24- åri­ge Ras­mus Ni­el­sen og­så på jagt i et fre­det om­rå­de. Uden til­la­del­se.

Han valg­te da og­så at er­klæ­re sig skyl­dig.

Der fin­des kun om­kring 3.000 af ar­ten til­ba­ge, og den le­ver ude­luk­ken­de i New Ze­aland, hvor den pry­der lan­dets ti dol­lar- sed­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.