Ci­ta­tet

BT - - DEBAT -

Eva Kjer Han­sen Det vær­ste, der kan ske er, at Do­nald Trump rent fak­tisk bli­ver præ­si­dent. Der er man­ge af hans ud­ta­lel­ser, der kan gi­ve år­sag til be­kym­ring om USAs rol­le frem­over, hvis han står ved ro­ret

MF ( V), fh v. mi­ni­ster, til Ber­ling­s­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.