Fandt glas­skår i ta­cosau­ce

BT - - NYHEDER -

Re­ma 1000 har få­et en hen­ven­del­se fra en kun­de, som har fun­det et glas­skår i en ta­cosau­ce, som er købt i su­per­mar­ke­det.

Der­for til­ba­ge­kal­der man nu pro­duk­tet, op­ly­ser Re­ma 1000 i en pres­se­med­del­el­se.

Det dre­jer om Re­ma 1000 Ta­co Sau­ce Me­di­um 230 gram, som er mindst hold­bar til 30. novem­ber 2018.

For­bru­ge­re, der sta­dig er i be­sid­del­se af ta­cosau­cen, skal en­ten kas­se­re den el­ler re­tur­ne­re den til bu­tik­ken, ly­der an­be­fa­lin­gen fra Re­ma 1000.

Har man spørgs­mål, er man vel­kom­men til at rin­ge til su­per­mar­kedskæ­den på te­le­fon­num­mer 88816000, op­ly­ses det vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.