Is­ra­el og Ha­mas i di­rek­te kamp

BT - - NYHEDER -

For før­ste gang si­den kri­gen i som­me­ren 2014 har is­ra­el­ske styr­ker og mi­li­tan­te fra den palæsti­nen­si­ske grup­pe Ha­mas væ­ret i di­rek­te kon­fron­ta­tion.

Pe­ter Ler­ner, som er tals­mand for den is­ra­el­ske hær, be­ret­ter om det se­ne­ste døgn, at Ha­mas har skudt mod hæ­ren mindst seks gan­ge.

Kon­fron­ta­tio­nen er op­stå­et i for­læn­gel­se af, at Is­ra­el har op­da­get en tun­nel, som palæsti­nen­ser­ne be­nyt­ter til at skaf­fe for­sy­nin­ger ind over græn­sen til Ga­za.

Tors­dag ef­ter­mid­dag var der iføl­ge vid­ner og is­ra­el­ske sik­ker­hed­s­kil­der fort­sat kam­pe øst for by­en Ra­fah, der lig­ger på græn­sen til Egyp­ten.

De se­ne­ste hæn­del­ser har med­ført be­kym­ring over, om vå­ben­hvi­len ef­ter kri­gen i som­me­ren 2014, kan hol­de.

2.251 palæsti­nen­se­re og 73 is­ra­e­le­re blev dræbt un­der den bruta­le kon­flikt, der va­re­de 50 da­ge, og som lag­de sto­re de­le af Ga­za i ru­i­ner. Fi­re per­so­ner, her­i­blandt tre børn, blev sår­et un­der nat­tens is­ra­el­ske an­greb mod Ga­za, op­ly­ser sik­ker­hed­s­kil­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.