BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

Ab­ba

Te­malør­dag I 70’ er­ne gik bøl­ger­ne al­tid højt, når man dis­ku­te­re­de, hvem af de to Ab­ba- pi­ger der var pæ­ne­st. Og man­ge pi­ger - mig selv in­klu­siv - har stå­et for­an spej­let med en deo­dor­ant i hån­den og sun­get med på ’ Wa­ter­loo’, ’ Mam­ma Mia’ og alt det an­det guld fra de fi re sven­ske­re. DR2 LØR­DAG 20.00 BENJAMIN MUNK LUND Sport­s­chef

’ Giro d’Italia’

Cy­kel­løb Der er al­tid no­get sær­ligt over dag ét i et af de sto­re eta­pe­løb i cyk­ling med al­le dets ube­sva­re­de spørgs­mål. Der­for sæt­ter jeg mig og ser en­kelt­star­ten, der ind­le­der årets Giro d’Italia, hvor dan­ske Jakob Fuglsang bli­ver spæn­den­de at føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.