Mand­doms­prø­ven

BT - - TV-GUIDE -

’ Der stod ot­te mand på en tøm­mer­flå­de’. Så­dan be­gyn­der en klas­sisk dansk revy- sketch. Men det her er in­gen vit­tig­hed. I re­a­li­typro­gram­met ’ BS og mand­doms­prø­ven’ skal de ot­te usik­re mand­li­ge del­ta- ge­re te­ste de­res ny­vund­ne selvsik­ker­hed og styr­ke ved at byg­ge en tøm­mer­flå­de, der kan bæ­re dem al­le. Ene­ste vej hjem er via Stil­le­ha­vet, hvor grup­pen må pas­se­re et fa­re­tru­en­de rev, der om­gi­ver tro­peø­en. Mæn­de­ne knok­ler som dyr i var­men i en kamp mod ti­de­van­det, så de kan kom­me hjem til et nyt liv og de­res fa­mi­li­er i Dan­mark. TV2 MAN­DAG 20.00 ’ BS OG MAND­DOMS­PRØ­VEN’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.