Krø­ni­ken

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV -

Søs har for­lo­vet sig med Tho­mas og er i gang med at plan­læg­ge bryl­lup – sam­ti­dig kom­mer hun i tvivl om fl ere af de valg, hun har truff et. På Bel­la for­år­sa­ger Tho­mas den ene kon­fl ikt eft er den an­den – og der ven­ter Kaj Hol­ger nog­le hår­de op­le­vel­ser. Ida kan eft er­hån­den slet ik­ke fi nde ud af, hvad Erik fo­re­ta­ger sig – og til sidst ram­ler det he­le. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.