AB­BA

BT - - TV -

Den sven­ske po­p­grup­pe AB­BA blev en ver­dens­suc­ces over­night, da de vandt det eu­ro­pæ­i­ske Me­lo­di Grand Prix med san­gen "Wa­ter­loo" i 1974. Men hver­ken Ag­netha, Ben­ny, Björn og Fri­da var kom­met soven­de til ver­dens­be­røm­mel­sen. Al­le fi re hav­de man­ge års hårdt ar­bej­de bag sig som so­li­ster og som san­ge­re og mu­si­ke­re i po­pu­læ­re bands. DR2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.