Fod­bold

BT - - TV -

Glen Rid­ders­holm ven­der til­ba­ge til sin gam­le klub, når FC Midtjyl­land ta­ger imod AGF. Se­ne­st aar­hu­si­a­ner­ne gæ­ste­de Her­ning, måt­te de se sig slå­et, men i de­cem­ber må­ned fi k Rid­ders­holm og co. sko­v­len un­der midtjy­der­ne. Gæ­ster­ne har imid­ler­tid ik­ke vun­det i liga­en i for­å­ret, mens FCM har vist kla­re frem­skridt de se­ne­ste uger. TV3+: 17.00

MStr Strip­pe­ren Magic Mi­ke er hot, tje­nertj mas­ser af pen­ge og ned­læg­ger smuk­ke da­mer i stri­be­vis på nat­klub­ben. Da Mi­ke mø­der den un­ge Adam, der ger­ne vil væ­re strip­per, bli­ver Mi­ke en slags men­tor for ham, og snart er Adam og­så en stjer­ne i g- streng for­an det hujen­de kvin­de­li­ge pu­bli­kum. Adams sø­ster Broo­ke er stor mod­stan­der af sin brors nye livs­stil og er bå­de fra­stødt og til­truk­ket af Mi­ke. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.